avgifter

Rådande avgifter vid Sandarne Båtklubb beslutade vid årsmötet 2017, dessa gäller till medlemsmöte beslutar annat.

Medlemsavgift: 400:-/år
Stödmedlem: 300:-/år
Familjemedlem: 50:-/år
Juniormedlem: 50:-/år
Engångsavgift kajplats: 2.000:-/år (första året, per kajplats)
Slipplats: 400:-/år
Årsavgift sommar-vinter: 400:-

medlemsinsats

5 timmar/år per kajplats
5 timmar/år per slipplats
Utebliven insats faktureras med 250:-/timme

Vaktpass

1 natt/år per kajplats
 Uteblivet vaktpass debiteras med 1.000:- Dessutom tilldelas man ett nytt vaktpass. 


Kajavgifter enligt följande

A = Y-bom 4,5m (33:-/brygglängd dm)
Från 2.0m bredd 660:- till 3,5m bredd 1.155:-

B = Y-bom 6,0m (34.50:-/bryggdlängd dm)
Från 3,0m bredd 1035:- till 4,0m bredd 1.380:-

C = Y-bom 8,0m (36:-/brygglängd dm)
Från 3,5m bredd 1260:- till 5,0m bredd 1.800:-