Kontakta Oss

Har du några frågor? Välkommen att kontakta oss funktionärer nedan.

Adressändringar eller ändrat medlemskap, avslutat eller tillägg, anmäl via blankett på hemsidan eller via mail: kontakt@sandarnebatklubb.se.

Hamnchef / Varv
Mikael Hjalmarsson
hamnvarvchef@sandarnebatklubb.se
Mobil: 070-677 37 15

VIKARIEPOOL VAKTHÅLLNING

Ann-Sofie Westin Greve 070-381 25 75
Kent Johansson 070-641 61 76
Henrik Magnusson 070-530 91 82  
Henrik Palmqvist 070-226 76 91
Christer Ödman 070-240 60 20

Gästhamn / Ställplats 118

Gästhamnsvärd

Lars Nordlund
Mobil: 070-267 16 35
Skicka e-post

Vice Gästhamnsvärd

Christer Ödman
Mobil: 070-240 60 20

Hamn & Varv

Hamnansvarig

Stig Pudas
Mobil: 070-377 16 96

Varvsansvarig

Anders Jansson
Mobil: 076-803 29 71

Bränsleansvarig

Ulf Wiklund
Mobil: 070-522 53 86

Ungdomskommittén

Sammankallande

Stefan Nilsson
Mobil: 070-662 77 00

Ledamot

Simon Gjäls
Mobil: 073-364 98 00

Ledamot

Annelie Gjäls
Mobil: 070-578 74 16

Styrelsen

Ordförande

Stefan Nilsson
Mobil: 070-662 77 00
Skicka e-post

Vice ordförande

Stefan Green
Mobil: 070-235 65 64
Skicka e-post 

Kassör

Björn Bergman
Mobil: 076-546 25 25
Skicka e-post 

Sekreterare

Jessica Gartland
Mobil: 070-776 02 01
Skicka e-post 

Informationsansvarig / VS

Eva Lithner
Mobil: 070-631 53 97
Skicka e-post 

Hamn- och varvschef

Mikael Hjalmarsson
Mobil: 070-677 37 15
Skicka e-post 

Klubbmästare

Pia Nilsson
Mobil: 073-851 83 87
Skicka e-post

IT-ansvarig

Fredrik Bodlund Jardsell
Mobil:070-314 97 56
Skicka e-post 

Suppleant

Peder Johansson
Mobil:072-241 14 62
Skicka e-post 

Suppleant

Stefan Granrud
Mobil: 072-601 12 62
Skicka e-post 

Valberedning

Ledamot

Olov Måhlen
Mobil: 076-225 54 38

Ledamot

Anders Torén
Mobil: 070-240 63 50

Suppleant

Tord Kvartsén
Mobil: 070-557 52 26