Kontakta oss

Har du några frågor? Välkommen att kontakta oss funktionärer nedan.

Adressändringar eller ändrat medlemskap, avslutat eller tillägg, anmäl alltid i första hand till tel. 070-356 08 89  eller via mail: kontakt@sandarnebatklubb.se.

Hamnchef / Varv
Per-Olof Olsson
hamnchef@sandarnebatklubb.se
Mobil: 070-537 90 40

Bryggansvarig / kajplatser
Kjell Sjöholm
suppleant1@sandarnebatklubb.se
Mobil: 070-272 13 34

VIKARIEPOOL VAKTHÅLLNING

Bosse Wennerlund 070-632 23 07
Kent Johansson 070-641 61 76
Henrik Magnusson 070-530 91 82  
Henrik Palmqvist 070-226 76 91
Christer Ödmann 070-240 60 20 

Gästhamn/Ställplats 118

 Gästhamnsvärd

Lars Nordlund
Mobil: 070-267 16 35
Skicka e-post


Vice Gästhamnsvärd

Ivan Ovcar
Mobil: 070-201 62 56

Hamn & Varv

Hamnansvarig

Lasse Burefjord
Mobil: 070-521 32 52

Varvsansvarig

Vakant

Bränsleansvarig

Ulf Wiklund
Mobil: 070-522 53 86

 

Ungdomskommittén

Sammankallande

Stefan Nilsson
Mobil: 070-190 17 03

Ledamot

Simon Gjäls
Mobil: 073-364 98 00

Ledamot

Annelie Gjäls
Mobil: 070-578 74 16

 


Styrelsen

Ordförande

Stefan Nilsson
Mobil: 070-190 17 03
Skicka e-post

Vice ordförande

Stefan Green
Mobil: 070-235 65 64
Skicka e-post 

Kassör

Malin Persson
Mobil: 070-309 79 29
Skicka e-post 

Sekreterare

Stefan Granlund
Mobil: 070-531 00 99
Skicka e-post 

Informationsansvarig / VS

Eva Lithner
Mobil: 070-631 53 97
Skicka e-post 

Hamn- och varvschef

Per-Olof Olsson
Mobil: 070-537 90 40
Skicka e-post 

Klubbmästare

Pia Nilsson
Mobil: 073-851 83 87
Skicka e-post


IT-ansvarig

Matilda Green
Mobil: 076-786 33 85
Skicka e-post 

Suppleant

Kjell Sjöholm
Mobil: 070-272 13 34
Skicka e-post 

Suppleant

Stefan Granrud
Mobil: 073-514 50 37
Skicka e-post 

Valberedning

Sammankallande

Björn Bergman
Mobil: 076-546 25 25

Ledamot

Olov Måhlen
Mobil: 076-225 54 38

Ledamot

Anders Torén
Mobil: 070-240 63 50

Suppleant

Tord Kvartsén
Mobil: 070-557 52 26