Kontakta oss

Har du några frågor? Välkommen att kontakta oss funktionärer nedan.

Adressändringar eller ändrat medlemskap, avslutat eller tillägg, anmäl alltid i första hand till tel. 070-356 08 89  eller via mail: kontakt@sandarnebatklubb.se.

Hamnchef / Varv
Per-Olof Olsson
hamnchef@sandarnebatklubb.se
Mobil: 070-537 90 40

Bryggansvarig / kajplatser
Kjell Sjöholm
suppleant1@sandarnebatklubb.se
Mobil: 070-272 13 34

VIKARIEPOOL VAKTHÅLLNING

Bosse Wennerlund 070-632 23 07
Kent Johansson 070-641 61 76
Henrik Magnusson 070-530 91 82  
Henrik Palmqvist 070-226 76 91 

Gästhamn/Ställplats 118

Mobil: 070-356 08 89

Skicka e-post 

Vice värd 

Ivan Ovcar
Mobil: 072-183 45 19

Hamn & Varv

Hamnansvarig

Lasse Burefjord
Mobil: 070-521 32 52

Varvsansvarig

Per-Olof Olsson
070-537 90 40

Bränsleansvarig

Sven-Olof Westin
Mobil: 070-689 25 67

Ungdomskommittén

Sammankallande

Jessica Gartland
Mobil: 070-776 02 01

Ledamot

Conny Westin
Mobil: 070-372 81 66

Ledamot

Stefan Nilsson
Mobil: 070-190 17 03

Ledamot

Simon Gjäls
Mobil: 073-364 98 00

Ledamot

Kjell-Olov Molarin
Mobil: 073-831 11 51

 


Styrelsen

t.f Ordförande

Stefan Nilsson
Mobil: 070-190 17 03
Skicka e-post 

t.f Vice ordförande

Henrik Jernberg
Mobil: 070-210 14 20
Skicka e-post 

Kassör

Malin Persson
Mobil: 070-309 79 29
Skicka e-post 

Sekreterare

Stefan Granlund
Mobil: 070-531 00 99
Skicka e-post 

Informationsansvarig / VS

Eva Lithner
Mobil: 070-631 53 97
Skicka e-post 

Hamn- och varvschef

Per-Olof Olsson
Mobil: 070-537 90 40
Skicka e-post 

Klubbmästare

Vakant

IT-ansvarig

Thomas Eriksson
Mobil: 073-954 76 36
Skicka e-post 

Suppleant

Kjell Sjöholm
Mobil: 070-272 13 34
Skicka e-post 

Suppleant

Vakant

Valberedning

Sammankallande

Olov Måhlen
Mobil: 076-225 54 38

Ledamot

Anders Torén
Mobil: 070-240 63 50

Ledamot

Ivan Ovcar
Mobil: 072-183 45 19

Suppleant

Jessica Gartland
Mobil: 070-776 02 01