Kontakta oss

Har du några frågor? Välkommen att kontakta oss funktionärer nedan.

Adressändringar eller ändrat medlemskap, avslutat eller tillägg, anmäl alltid i första hand till tel. 070-356 08 89  eller via mail: kontakt@sandarnebatklubb.se.

Hamnchef / Varv
Bernt-Åke Enberg
hamnchef@sandarnebatklubb.se
Mobil: 070-623 90 12

Bryggansvarig / kajplatser
Stefan Granlund
informationansvarig@sandarnebatklubb.se
Mobil: 070-531 00 99

kontakt@sandarnebatklubb.se
Mobil: 070-356 08 89

VIKARIEPOOL VAKTHÅLLNING

Bosse Wennerlund 070-632 23 07
Djupa 070-353 54 72
Henrik Magnusson 070-530 91 82  
John Åström 070-318 54 49

Kent Johansson 070-641 61 76
Henrik Palmqvist 070-226 76 91

Roger Jonsson 070- 664 07 02

Gästhamn/Ställplats 118

Värd


Mobil: 070-356 08 89
Skicka e-post 

 


Hamn & Varv

Hamnansvarig

Lasse Burefjord
Mobil: 070-521 32 52

Varvsansvarig

Roger Olsson
070-538 70 30

Bränsleansvarig

Kenneth Lindström
Mobil: 070-301 41 88

Ungdomskommittén

Sammankallande

Ann-Sofie Westin Greve
Mobil: 070-381 25 75

Ledamot

Conny Westin
Mobil: 070-372 81 66

Ledamot

Stefan Nilsson
Mobil: 070-190 17 03

Ledamot

Simon Gjäls
Mobil: 073-364 98 00

Ledamot

Kjell-Olov Molarin
Mobil: 073-831 11 51

Ledamot

Jessica Gartland
Mobil: 070-776 02 01

Styrelsen

Ordförande

Jan-Erik Flinck
Mobil: 070-644 37 70
Skicka e-post

Vice ordförande

Stefan Nilsson
Mobil: 070-190 17 03
Skicka e-post 

Kassör

Malin Persson
Mobil: 070-309 79 29
Skicka e-post 

Sekreterare

Stefan Granlund
Mobil: 070-531 00 99
Skicka e-post 

Informationsansvarig / VS

Eva Lithner
Mobil: 070-631 53 97
Skicka e-post 

Hamn- och varvschef

Bernt-Åke Enberg
Mobil: 070-623 90 12
Skicka e-post 

Klubbmästare

Ann-Sofie Westin Greve
Mobil: 070-381 25 75
Skicka e-post 

IT-ansvarig

Thomas Eriksson
Mobil: 073-954 76 36
Skicka e-post 

Suppleant

Henrik Jernberg
Mobil: 070-210 14 20
Skicka e-post 

Suppleant

Kjell Sjöholm
Mobil: 070-272 13 34
Skicka e-post

Valberedning

Sammankallande

Olov Måhlen
Teleofon: 0270-602 56

Ledamot

Anders Torén
Mobil: 070-240 63 50

Ledamot

Ivan Ovcar
Mobil: 072-183 45 19

Suppleant

Jessica Gartland
Mobil: 070-776 02 01