Valberedning

VAL 2023

Valberedningen föreslår att följande kandidater väljs vid klubbens årsmöte 2023-03-23

STYRELSE:

Ordförande                                2 år          Stefan Nilsson, omval              Vice Sekreterare                     2 år          Eva Lithner, omval
Klubbmästare                           2 år          Pia Nilsson, omval
IT- ansvarig                                 2 år          Fredrik Bodlund, omval
Kassör                    1 år          Malin Persson, Fyllnadsval
Suppleant             1 år          Anders Jansson, omval
Suppleant             1 år          Björn Bergman, nyval

HAMN- & VARVSKOMMITTÉ:

Hamnansvarig                          2 år          Stig Pudas, omval
Bränsleansvarig                      2 år          Ulf Wiklund, omval
Ledamot                                      2 år          Stefan Persson, omval
Ledamot                                      2 år          Joakim Byström, omval          Ledamot                                      2 år          Andreas Falk, nyval                 


Ledamot                  1 år          Joakim Zetterlund, fyllnadsval
Ledamot                  1 år          Robin Almqvist, fyllnadsval
Ledamot                  2 år          Daniel Wikander, nyvalRevisor                                     2 år          Maria Gerkman, omval

AKTIVITETS- OCH FESTKOMMITTÉ:

Ledamot                                  2 år          Mira Svahn, omval
Ledamot                                  1 år          Maria Gerkman, fyllnadsval

Ledamot                  2 år          Ann-Sofie Westin, Nyval
Ledamot                  2 år          Anneli Gjäls Treard, nyval                  

UNGDOMSKOMMITTÉ

Sammankallande               2 år          Stefan Nilsson, omval                           Ledamot                2 år          Anneli Gjäls Treard, omval
Ledamot                                 2 år          Pia Nilsson, nyval                                     Ledamot                 1 år          Cecilina Nilsson, fyllnadsval

GÄSTHAMN:

Gästhamnsvärd               2 år          Lars Nordlund, omval

VALBEREDNING:

Sammankallande, 2 ledamöter och 1 suppleant skall väljas på 1 år. Inget förslag.


       

Sandarne 2023-02-26

Peter Svahn
Mobil: 072-090 80 02
@blomquistror.se

Anders Torén 
Tele: 0270-152 92
Mobil: 070-240 63 50

Olov Måhlén
Mobil: 076-225 54 38
olov.mahlen@gmail.com

Tord Kvartsen 
Mobil: 070-557 52 26
tord.kvartsen@telia.com