Valberedning

VAL 2021

Valberedningen föreslår att följande kandidater väljs vid klubbens årsmöte 2020-02-20

STYRELSE:

Ordförande                     2 år          Stefan Nilsson, omval
Vice sekreterare          2 år          Eva Lithner, omval
Klubbmästare                2 år          Pia Nilsson, omval
IT-ansvarig                      2 år       Fredrik Bodlund jardell, nyval 
Kassör                                 2 år         Björn Bergman, nyval      
Suppleant          1 år          Stefan Granrud, omval
Suppleant          1 år          Peder Johansson, nyval

HAMN- & VARVSKOMMITTÉ:

Hamnansvarig          2 år                            Stig Pudas, nyval
Varvansvarig             1 år                             Anders Jansson, omval
Bränsleansvarig       2 år                             Ulf Wiklund, omval
Miljöansvarig             1 år                     Rose-Marie Bergman, omval
Ledamot                       2 år                            Stefan Persson, omval
Ledamot                       2 år                            Johan Nabb, nyval
Ledamot                       2 år                            Christer Persson, omval
Ledamot                       2 år                             Joakim Byström, omval

 HAMN- & Revisor:

Revisor          2 år          Maria Gerkman, nyval

AKTIVITETS- OCH FESTKOMMITTÉ:

Ledamot          2 år          Mira Svan, nyval

Ledamot          1 år          Annelie Bengtsson, omval

UNGDOMSKOMMITTÉ:

Sammankallande          2 år          Stefan Nilsson, omval
Ledamot                              1 år         Anneli Gjäls Tread, omval

GÄSTHAMN:

Gästhamnsvärd          2 år          Lars Nordlund, omval

VALBEREDNING:

Sammankallande         1 år          Inget förslag
Ledamot                            1 år          Inget förslag

Ledamot          1 år          Inget förslag
Suppleant       1 år          Inget förslag

Sandarne den 10 februari 2021

Björn Bergman
Mobil: 076-546 25 25
bjorn,bergman@kraton.com

Anders Torén 
Tele: 0270-152 92
Mobil: 070-240 63 50

Olov Måhlén
Mobil: 076-225 54 38
olov.mahlen@gmail.com

Tord Kvartsen 
Mobil: 070-557 52 26
tord.kvartsen@telia.com