Valberedning

VAL 2020

Följande personer har ett år kvar av sin mandattid

STYRELSE
Kassör (Malin Persson)
Sekreterare (Stefan Granlund)
Chef Hamn & Varv (Per-Olov Olsson)

HAMN- OCH VARVSKOMMITTÉ
Ledamot (Micke Fredriksson)
Ledamot (Micke Hjalmarsson)
Ledamot (Sune Wall)

GÄSTHAMN
Vice gästhamnsvärd (Ivan Ovcar)

REVISOR
Revisor (Anders Hansson)

Sammankallande

Vakant

Ledamot

Olov Måhlen
Mobil: 076-225 54 38
olov.mahlen@gmail.com

Ledamot

Anders Torén
Mobil: 070-240 63 50