Valberedning

VAL 2018

Valberedningen arbetar med att ta fram förslag på styrelseledamöter och övriga funktionärer till årsmötet den 15 februari 2018. Känner Du någon som skulle passa för ett uppdrag, eller Du själv är intresserad, kontakta någon i valberedningen. Vi tar naturligtvis också emot förslag på omval.
Mandattiden går ut för följande uppdrag (nuvarande ledamot).

STYRELSE                                              

Vice ordförande(Stefan Nilsson)                                                                                   
Kassör(Malin Persson)    
Sekreterare(Stefan Granlund)
Suppleant(Henrik Jernberg) 
Suppleant(Kjell Sjöholm)                                               
Chef Hamn och Varv(Bernt-Åke Enberg) 

HAMN- OCH VARVSKOMMITTÉ                             

Varvsansvarig(Roger Olsson)
Ledamot(Micke Fredriksson)
Ledamot(Micke Hjalmarsson)
Ledamot(Sune Wall)

GÄSTHAMN                                                      
Vice gästhamnsvärd(Ivan Ovcar)   

UNGDOMSKOMMITTÉ                                        
Ledamot(Stefan Nilsson)
Sammankallande(Ann-Sofie Greve) fyllnadsval

REVISOR                                        
Revisor(Anders Hansson) 

AKTIVITETS- och FESTKOMMITTÉ                                                                                      
Ledamot(Jessica Hansson)                                                                                       
Ledamot(Malin Persson)

VAKTTJÄNST
Vaktsamordnare(Stefan Hedman) 

VALBEREDNING                                                                  
Sammankallande(Olov Måhlén) 
Ledamot(Ivan Ovcar)                                        
Ledamot(Anders Torén)             
Suppleant(Jessica Gartland)

Sammankallande

Olov Måhlen
Telefon: 0270-602 56
olov.mahlen@soderhamn.com

Ledamot

Anders Torén
Mobil: 070-240 63 50
Tele: 0270-152 92

Ledamot

Ivan Ovcar
Tele: 0270-606 25
ivan_o_72@hotmail.com

Suppleant

Jessica Gartland
Mobil: 070-776 02 01
messyessy.jh@gmail.com