Valberedning

VAL 2019

Klubbens ordförande Jan-Erik Flink avgick den 23 juli p.g.a. vissa medlemmars icke acceptabla beteende. Styrelsen tillsatte en arbetsgrupp som utredde saken. Det ledde till att styrelsen beslöt att ge en medlem skriftlig varning. Missnöjet med styrelsens beslut ledde sedan till att klubbmästaren avgick den 2/11. Detta gjorde att en stor grupp funktionärer avgick. Förutom två styrelseledarmöter har åtta funktionärer avgått och tre är tveksamma att fortsätta. Därutöver har tre personer avböjt omval p.g.a. personliga skäl. Mandattiden utgår för följande uppdrag (nuvarande ledamot):

STYRELSE
Ordförande (Jan-Erik Flink) - Avgått 23/7
Vice sekreterare (Eva Lithner)
Klubbmästare (Ann-Sofie Greve) - Avgått 2/11
IT-ansvarig (Thomas Eriksson) - Ej omval
Suppleant (Henrik Jernberg) - ?
Suppleant (Kjell Sjöholm) - ?

HAMN- OCH VARVSKOMMITTÉ
Hamnansvarig (Lasse Bjurefjord)
Varvsansvarig (fyllnadsval)
Bränsleansvarig (S O Westin) - Avgått 2/11
Miljöansvarig (Björn Wenzel) - Ej omval
Ledamot (Stefan Persson)
Ledamot (Johan Svensk)
Ledamot (Christer Persson)
Ledamot (Joakim Byström)

GÄSTHAMN
Gästhamnsvärd (Lars Nordlund)   

UNGDOMSKOMMITTÉ
Sammankallande (Jessica Gartland) - ?
Ledamot (Conny Westin) - Avgått 2/11
Ledamot (K.-O Molarin) - Avgått 2/11

REVISOR
Revisor (Christer Haglund) - Ej omval 

AKTIVITETS- och FESTKOMMITTÉ
Ledamot (Christer Persson) - Avgått 2/11
Ledamot (Conny Westin) - Avgått 2/11
Ledamot (M. Gartland) - Avgått 2/11
Ledamot (Jessica Gartland) - Avgått 2/11
Ledamot (Malin Persson) - Avgått 2/11

VALBEREDNING
Sammankallande (Olov Måhlén)
Ledamot (Ivan Ovcar)
Ledamot (Anders Torén)
Suppleant (Jessica Gartland)

Sammankallande

Olov Måhlen
Mobil: 076-225 54 38
olov.mahlen@gmail.com

Ledamot

Anders Torén
Mobil: 070-240 63 50
Tele: 0270-152 92

Ledamot

Ivan Ovcar
Tele: 0270-606 25
ivan_o_72@hotmail.com

Suppleant

Jessica Gartland
Mobil: 070-776 02 01
messyessy.jh@gmail.com