Valberedning


VAL 2018 - Uppdatering från valberedningen

Valberedningen föreslår att följande kandidater väljs vid klubbens årsmöte 2018:

STYRELSE
Vice ordförande - 2 år : Stefan Nilsson, omval
Kassör - 2 år:  Malin Persson, omval
Sekreterare - 2 år: Stefan Granlund, omval
Chef Hamn och varv - 2 år: Per-Olov Olsson, nyval
Suppleant -1 år: Henrik Jernberg, omval
Suppleant -1 år Kjell Sjöholm, omval

HAMN- OCH VARVSKOMMITTÉ
Varvsansvarig - 2 år: Hannu Nilsson, nyval
Ledamot - 2 år Micke Fredriksson, omval
Ledamot - 2 år Micke Hjalmarsson, omval
Ledamot - 2 år Sune Wall, omval
Bränsleansvarig - fyllnadsval 1 år:  Vakant

GÄSTHAMN
Vice gästhamnsvärd - 2 år: Ivan Ovcar, omval

UNGDOMSKOMMITTÉ
Sammankallande - fyllnadsval 1 år: Jessica Gartland, nyval
Ledamot - 2 år Stefan Nilsson, omval

REVISION
Revisor - 2 år: Anders Hansson, omval

AKTIVITETS- och FESTKOMMITTÉ
Ledamot - 2 år: Jessica Hansson, omval
Ledamot - 2 år: Malin Persson, omval

VAKTTJÄNST
Vaktsamordnare - 2 år: Vakant

VALBEREDNING
Sammankallande 1 år Inget förslag
Ledamot  1 år Inget förslag
Ledamot  1 år Inget förslag
Suppleant  1 år Inget förslag 

VAL 2018

Valberedningen arbetar med att ta fram förslag på styrelseledamöter och övriga funktionärer till årsmötet den 15 februari 2018. Känner Du någon som skulle passa för ett uppdrag, eller Du själv är intresserad, kontakta någon i valberedningen. Vi tar naturligtvis också emot förslag på omval.
Mandattiden går ut för följande uppdrag (nuvarande ledamot).

STYRELSE
Vice ordförande (Stefan Nilsson)
Kassör (Malin Persson)
Sekreterare (Stefan Granlund)
Suppleant (Henrik Jernberg)
Suppleant (Kjell Sjöholm)
Chef Hamn och Varv (Bernt-Åke Enberg), 070-623 90 12

HAMN- OCH VARVSKOMMITTÉ
Varvsansvarig (Roger Olsson), 070-538 70 30
Ledamot (Micke Fredriksson)
Ledamot (Micke Hjalmarsson)
Ledamot (Sune Wall)
Bränsleansvarig (Kenneth Lindström), 070-301 41 88

GÄSTHAMN
Vice gästhamnsvärd (Ivan Ovcar)   

UNGDOMSKOMMITTÉ
Ledamot (Stefan Nilsson)
Sammankallande (Ann-Sofie Greve) fyllnadsval

REVISOR
Revisor (Anders Hansson) 

AKTIVITETS- och FESTKOMMITTÉ
Ledamot (Jessica Hansson)
Ledamot (Malin Persson)

VAKTTJÄNST
Vaktsamordnare (Stefan Hedman), 073-079 12 69

VALBEREDNING
Sammankallande (Olov Måhlén)
Ledamot (Ivan Ovcar)
Ledamot (Anders Torén)
Suppleant (Jessica Gartland)

Sammankallande

Olov Måhlen
Telefon: 0270-602 56
olov.mahlen@soderhamn.com

Ledamot

Anders Torén
Mobil: 070-240 63 50
Tele: 0270-152 92

Ledamot

Ivan Ovcar
Tele: 0270-606 25
ivan_o_72@hotmail.com

Suppleant

Jessica Gartland
Mobil: 070-776 02 01
messyessy.jh@gmail.com