Ansvariga

Ordförande

Stefan Nilsson
Mobil:070-662 77 00
Skicka e-post

Vice Ordförande

Vakant

Kassör

Malin Persson
Mobil: 070-309 79 29
Skicka e-post

Sekreterare

Jessica Gartland
Mobil: 070-776 02 01
Skicka e-post

Informationsansvarig / VS

Eva Lithner
Mobil: 070-631 53 97
Skicka e-post

Hamnchef/Varv

Anders Jansson
Mobil: 076-803 29 71
Skicka e-post

Klubbmästare

Pia Nilsson
Mobil: 073-851 83 87
Skicka e-post

IT-ansvarig

Anton Bodlund
Mobil: 070-396 22 47
Skicka e-post

Suppleant

Andreas Falck
Mobil: 073-831 45 10
Skicka e-post

Suppleant

Björn Bergman
Mobil: 076-546 25 25
Skicka e-post

Kontakt

Kontakta oss helst via mail men vid telefonkontakt ring mellan 18.00-20.00. Detta p.g.a att alla inte kan ta privata samtal under sin arbetstid.