Kontakta oss

Har du några frågor? Välkommen att kontakta oss funktionärer nedan. Skicka helst mail då alla inte har möjlighet att ta privata samtal på arbetstid. Vid telefonkontakt ring mellan 18.00-20.00.

Adressändringar eller ändrat medlemskap, avslutat eller tillägg, anmäl via blankett på hemsidan eller via mail: kontakt@sandarnebatklubb.se.

Gästhamn / Ställplats 118

Gästhamnsvärd

Lars Nordlund
Mobil: 070-267 16 35
Skicka e-post

Vice Gästhamnsvärd

Christer Ödman
Mobil: 070-240 60 20

Styrelsen

Ordförande

Stefan Nilsson
Mobil:070-662 77 00
Skicka e-post

Vice Ordförande

Vakant

Kassör

Malin Persson
Mobil: 070-309 79 29
Skicka e-post

Sekreterare

Jessica Gartland
Mobil: 070-776 02 01
Skicka e-post

Informationsansvarig / VS

Eva Lithner
Mobil: 070-631 53 97
Skicka e-post

Hamnchef/Varv

Anders Jansson
Mobil: 076-803 29 71
Skicka e-post

Klubbmästare

Pia Nilsson
Mobil: 073-851 83 87
Skicka e-post

IT-ansvarig

Anton Bodlund
Mobil: 070-396 22 47
Skicka e-post

Suppleant

Andreas Falck
Mobil: 073-831 45 10
Skicka e-post

Suppleant

Björn Bergman
Mobil: 076-546 25 25
Skicka e-post

Hamn & Varv

Hamnchef/Varv

Anders Jansson
Mobil:076-803 29 71

Hamnansvarig

Stig Pudas
Mobil: 070-377 16 96

Varvsansvarig

Andreas Falck
Mobil: 073-831 45 10

Bränsleansvarig

Ulf Wiklund
Mobil: 070-522 53 86

Miljöansvarig

Vakant

Ungdomskommittén

Sammankallande

Stefan Nilsson
Mobil: 070-662 77 00

Ledamot

Anneli Gjäls Treard
Mobil: 070-578 74 16

Ledamot

Pia Nilsson
Mobil: 073-851 83 87

Ledamot

Cecelina Nilsson
Mobil: 072-332 93 60

Vikariepool / vakthållning

Ann-Sofie Westin Greve
070-381 25 75

Kent Johansson
070-641 61 76

Henrik Magnusson
070-530 91 82

Henrik Palmqvist
070-226 76 91

Christer Ödman
070-240 60 20

Valberedning

Sammankallande

Peter Svahn
Mobil: 072-090 80 02

Ledamot

Mira Svahn
Mobil: 070-218 74 11

Ledamot

Anders Torén
Mobil: 070-240 63 50

Suppleant

Tord Kvartsén
Mobil: 070-557 52 26