Valberedning

VAL 2024
Valberedningen föreslår att följande kandidater väljs vid klubbens årsmöte 2024-03-21

Styrelse

Vice ordförande
2 år
Peder Johansson, omval
Chef Hamn och varv
2 år
Anders Jansson, nyval
Sekreterare
2 år
Jessica Gartland, omval
Suppleant
1 år
Andreas Falk, nyval
Kassör
2 år
Malin Persson, omval
Suppleant
1 år
Björn Bergman, omval
IT-ansvarig
1 år
Anton Bodell, fyllnadsval

Hamn & varvkommitté

Varvsansvarig
2 år
Andreas Falk, nyval
Ledamot
2 år
Micke Hjalmarsson, nyval
Miljöansvarig
2 år
Vakant
Ledamot
2 år
Andreas Lönn, omval
Ledamot
2 år
Joakim Zetterlund, omval
Ledamot
2 år
Magnus Landgren, omval
Ledamot
2 år
Robin Almqvist, omval
Ledamot
2 år
Christer Persson, nyval
Revisor
2 år
Anders Hamredahl, omval

Aktivitets- och festkommitté

Ledamot
2 år
Maria Gerkman, omval
Ledamot
2 år
Ulrika Larsson, omval
Ledamot
2 år
Marie Brodin, nyval
Ledamot
2 år
Cecilina Nilsson, omval
Ledamot
2 år
Christina Ohlsson, omval

Ungdomskommitté

Ledamot
2 år
Cecilina Nilsson, omval

Gästhamn

Gästhamnsvärd
2 år
Christer Ödman, omval

Valberedning

Sammankallande, 2 ledamöter och 1 suppleant skall väljas på 1 år. Inget förslag.
Sandarne 2024-02-12