Aktuellt

Nattvakt

april 10, 2024

Vid funderingar ang. nattvakt kontakta Anders Jansson eller Peder Johansson.

Arbetspass Hamn/Varv

april 3, 2024

Tider finns nu i kalendern, här på hemsidan

Vårfest på klubben

april 3, 2024

Ny tid för vårfesten är lördagen den 4 maj kl. 18.00-22.00. Mer info under fliken evenemangskommittén. Välkomna!

Namnändring

april 3, 2024

Festkommittén heter nu Evenemangskommittén.

SBK-Nytt 2024

mars 14, 2024

Nu finns SBK-nytt 2024 att läsa, gå in på verksamheten, fliken SBK-nytt.

Påminnelse fakturor

mars 1, 2024

Nu har en påminnelse skickats ut på fakturorna som inte betalats. Det är viktigt att de betalas för att undvika uteslutning. Det är ert eget ansvar att se till att klubben har rätt kontaktuppgifter.

Förarintyg, kustskepparintyg, VHF/SRC utbildning

mars 1, 2024

Utbildning online hos navigationsskolan.se 300 kr i rabatt när du anger att du är medlem hos oss, på deras hemsida.

Förbjuden botten färg TBT

oktober 16, 2023

Det är förbjudet att sjösätta en båt med rester av TBT (tributyltenn) på sitt skrov. Det är båtägarens ansvar att veta detta. För mer info hur man kan kontrollera sin båt kontakta Gävleborgs båtförbund. Stellan Stark, 0730262962 eller Joels Olsson 0705478281.

Uppdatera Era e-mail, tel.nr. och adresser

oktober 16, 2023

Har Ni ny e-mail, nytt tel.nr eller ny adress. Meddela oss.

Uteslutningar ur båtklubben

juni 15, 2023

De medlemmar som inte betalat årets faktura trots påminnelse kommer att uteslutas ur klubben.

Ungdomsledare sökes

maj 25, 2023

Vi söker ungdomsledare till vår verksamhet. Kontakta Stefan Nilsson 070-662 77 00.

Kontakt med styrelsen

maj 25, 2023

Vid kontakt med styrelsemedlemmar sker detta helst via mail. Vid telefonkontakt är tiden mellan 18.00-20.00. Detta p.g.a att alla inte kan ta privata samtal på sitt arbete.

Code lock Gomarina

maj 9, 2023

We have installed an app called Gomarina. You nead to download the app to be able to pay. If problems with the code lock call Pia 0046738518387.

Gomarina app instalerad på klubbhuset

maj 9, 2023

Vi har installerat appen Gomarina. Ni måste ladda ner den för att kunna betala. Vid problem med kod låset ring Pia 073-851 83 87. Medlemmar öppnar med sin medlemsnyckel.

Ansökan om båtplatser, ändring eller avslut

augusti 9, 2021

Sandarne båtklubb är en populär båtklubb. Om Ni vill ansöka om, ändra eller avsluta båtplats använd webbformuläret här på hemsidan. Finns under fliken verksamheten, ansökan.

Valberedningen informerar

februari 4, 2020

Vi saknar suppleanter och ledamöter. Gå in på fliken verksamheten – valberedningen, här på hemsidan. Läs deras information.