Avgifter

Rådande avgifter vid Sandarne Båtklubb beslutades 2024, dessa gäller till medlemsmöte beslutar annat.

Medlemsavgift: 450:-/år
Stödmedlem: 350:-/år
Familjemedlem: 50:-/år
Juniormedlem: 50:-/år
Engångsavgift kajplats: 2000:-/år (första året, per kajplats)
Slipplats: 400:-/år
Påminnelse avg fakturor : 200:-

Kajavgifter

A = Y-bom 4,5 m (36.30:-/brygglängd dm)
Från 2.0 m bred 726:- till 3,5 m bred 1270.50:-

B = Y-bom 6,0 m (37.95:-/bryggdlängd dm)
Från 3,0 m bred 1138.50:- till 4,0 m bred 1500:-

C = Y-bom 8,0 m (39.60:-/brygglängd dm)
Från 3,5 m bred 1386:- till 5,0 m bred 1980:-

Medlemsinsats

5 timmar/år per kajplats
5 timmar/år per slipplats
Utebliven insats faktureras med 250:-/timme

Vaktpass

1 natt/år per kajplats.

Uteblivet vaktpass debiteras med 1.000:-
Dessutom tilldelas man ett nytt vaktpass.