Välkommen till
sandarne båtklubb

Ditt självklara val av båtklubb i Söderhamns kommun

Sandarne Båtklubb är en ideell förening och bildades den 6e september 1957.  Vi har gästhamn/ställplats, bränslestation, båttvätt och septiktankstömning. Det finns totalt 251 kajplatser som alla är utrustade med Y-bommar.  Sandarne Båtklubb är ditt trygga val då hela anläggningen är bevakad året runt.

Klubben är medlem i Svenska Båtunionen.

Aktuellt

Vakanta uppdrag

Kom och var med och bidra. Vi har vakanta uppdrag kvar. Saknar varvsansvarig, bränsleansvarig och miljöansvarig. En suppleant och en sammankallande till valberedningen samt aktivitets-och festkommittén. Kontakta oss på tel. 070-356 08 89 eller maila. kontakt@sandarnebatklubb.se

Boka vaktpass

Ring och boka vaktpass. Tel.nr 070-356 08 89. Telefonen är öppen t.o.m 31/3 alla dagar till kl. 18.00. Därefter sker statisk fördelning av vaktpassen.

SBK Nytt - Nummer 1 2019

Nu finns ett nytt nummer av SBK Nytt att läsa.

E-mail och tel.nr.

Vänligen kolla att vi har riktiga uppgifter. Har Ni skapat en ny e-mail adress? Nytt tel.nr? Meddela oss.