Välkommen till
sandarne båtklubb

Ditt självklara val av båtklubb i Söderhamns kommun

Sandarne Båtklubb är en ideell förening och bildades den 6e september 1957.  Vi har gästhamn/ställplats, bränslestation, båttvätt och septiktankstömning. Det finns totalt 252 kajplatser som alla är utrustade med Y-bommar.  Sandarne Båtklubb är ditt trygga val då hela anläggningen är bevakad året runt.

Klubben är medlem i Svenska Båtunionen.

Swishnummer


Ställplats/kiosk: 1230763326


Gästhamn/Ramp: 1236793368


Båttvätt:
1230322230

Aktuellt

Vårloppis 7/4 kl.12-15

Anmälan till Mira Svahn senast 2/4. 070-218 74 11. Mer info under fliken festkommittén här på hemsidan.

Parkeringar den 7/4

På grund av vårloppis kommer ni inte kunna parkera på gårdsplanen fredagen den 7/4. Ni ombeds parkera era bilar på andra ställen på området.

Uppdatera e-mail, tel.nr. och adress

Vänligen kolla att vi har riktiga uppgifter. Har ni skapat en ny e-mail, ny adress eller nytt tel.nr. Meddela oss.

Sjösättning via rampen

Man kommer nu att behöva en medlemsnyckel för att kunna sjösätta via rampen, då den kommer att vara låst. Klubbhuset kommer att vara låst även sommartid. Kontakta Pia vid nyckelförfrågan/utlämning. Tel 073-851 83 87.

Förarintyg för vattenskoter

Reglerna har gjorts om  läs mer om detta på navigationsskolan.se

Byte från 85 tilkl 98 oktan

Från och med tisdagen den 13 juli 2021 kommer vi att ändra från 95 till 98 oktan. På grund av att 98 oktan är mer lämplig för båtmotorer.

Valberedningen informerar

Vi saknar suppleanter och ledamöter. Gå in på fliken verksamheten - valberedningen, här på hemsidan. Läs deras information.

Ansökan om båtplatser, ändring eller avslut

Sandarne båtklubb är en populär båtklubb. Om Ni vill ansöka om, ändra eller avsluta båtplats använd webbformuläret här på hemsidan. Finns under fliken verksamheten, ansökan.

Arbetsplikt

När Ni gör Eran arbetsplikt, se till att den blir dokumenterad.

Uppställningsplatser

Påminner om att alla måste ha ordning och reda, städat och snyggt på/runt sina uppställningsplatser.