Välkommen till
sandarne båtklubb

Ditt självklara val av båtklubb i Söderhamns kommun

Sandarne Båtklubb är en ideell förening och bildades den 6e september 1957.  Vi har gästhamn/ställplats, bränslestation, båttvätt och septiktankstömning. Det finns totalt 251 kajplatser som alla är utrustade med Y-bommar.  Sandarne Båtklubb är ditt trygga val då hela anläggningen är bevakad året runt.

Klubben är medlem i Svenska Båtunionen.

Vi har hjärtstartare
Swish-nummer:
1230322230

Aktuellt

Kvällsöppet båttvätten

Onsdagen den 25 september håller båttvätten kvällsöppet till kl. 19.00 Ring och boka med Lars. 070-356 08 89.

Höstmöte den 26/9

Kallelse till höstmöte torsdagen den 26/9 kl. 18.30 i båtklubbens lokal. Välkommen!

Båtupptagning med mobilkran

Sker Lördagen den 28 september 2019. Klockan 09.00. Förhandsanmälan till Kjell Sjöholm tel. 070-272 13 34, senast den 20 september. Ange vikten av din båt. Kontant betalning.

Slipbrickor nr. 59, 61 och 115

Saknar namn till slipbrickor. Ni som äger dessa ring Lars. 070-356 08 89.

Uppställningsplatser

Påminner om att alla måste ha ordning och reda, städat och snyggt på/runt sina uppställningsplatser.

Kontant betalning upphör

Kontant betalning upphör efter 1 Maj i år. Vi tar endast emot betalning med kort eller via swish. Swish nummer är 1230322230. Skriv vad det gäller.

Nytt beslut ang. Vakthållning

 Beslut taget på vårmötet att för allas trevnad ska vakttjänsten städa som tidigare. Ta med eget fika, klubben bjuder på kaffe.

Vakanta uppdrag

Kom och var med och bidra. Vi har vakanta uppdrag kvar. Saknar varvsansvarig, miljöansvarig samt aktivitets-och festkommittén. Kontakta oss på tel. 070-356 08 89 eller maila. kontakt@sandarnebatklubb.se

E-mail och tel.nr.

Vänligen kolla att vi har riktiga uppgifter. Har Ni skapat en ny e-mail adress? Nytt tel.nr? Meddela oss.