Välkommen till
sandarne båtklubb

Ditt självklara val av båtklubb i Söderhamns kommun

Sandarne Båtklubb är en ideell förening och bildades den 6e september 1957.  Vi har gästhamn/ställplats, bränslestation, båttvätt och septiktankstömning. Det finns totalt 251 kajplatser som alla är utrustade med Y-bommar.  Sandarne Båtklubb är ditt trygga val då hela anläggningen är bevakad året runt.

Klubben är medlem i Svenska Båtunionen.

Aktuellt

2019-02-28 - Årsmöte

Vi välkomnar samtliga medlemmar till årsmöte i klubblokalen 28 feb 18:30.

SBK Nytt - Nummer 1 2019

Nu finns ett nytt nummer av SBK Nytt att läsa.

Funktionärer sökes inför 2019

Vi är en ideell förening. Desto fler som engagerar sig, hjälper varandra, kommer med nya idéer och förslag för att utveckla båtklubben och hjälpa till med det vardagliga arbetet ju bättre blir vi.
 
Vill du vara med i hamn och varv, ungdoms, festkommittén eller någon annan uppgift så är alla välkomna att bidra.

Några exempel på lediga områden/platser:
Ordförande – Leda och delegera uppgifter i styrelsen samt att vara klubbens ansikte utåt.

Klubbmästare – Som klubbmästare har du hand om allt det praktiska runt klubbhuset inklusive uthyrning.

Hamn- och varvskommitté – Ansvarar över vårt område/anläggning mer praktiskt. Underhåll och utveckling samt ansvarar över våra slip- kaj/byggplatser.

Ungdomskommitté – Här arbetar du med att försöka få in barn och ungdomar i båtliv och föreningen. En mycket omtyckt aktivitet har varit den årliga jolleseglingen.

Aktivitets- och festkommitté – Tar fram idéer och utför aktiviteter som binder samman klubbens medlemmar. Några exempel är sjösättningsfest, eskader och luciafika.

Förutom förtroendevalda i klubben söker vi någon som kan ta över ansvaret för upptagning/sjösättning. Denna post ligger utanför klubbens verksamhet. Alla kontaktuppgifter och dokumentation finns för enkelt övertagande.

Ni får gärna höra av Er till valberedningen eller ringa till någon i styrelsen. Alla kan göra något. (Ensam kan inte göra allt). Tillsammans når vi bättre resultat inför framtiden.

E-mail och tel.nr.

Vänligen kolla att vi har riktiga uppgifter. Har Ni skapat en ny e-mail adress? Nytt tel.nr? Meddela oss.