Välkommen till
sandarne båtklubb

Ditt självklara val av båtklubb i Söderhamns kommun

Sandarne Båtklubb är en ideell förening och bildades den 6e september 1957.  Vi har gästhamn/ställplats, bränslestation, båttvätt och septiktankstömning. Det finns totalt 251 kajplatser som alla är utrustade med Y-bommar.  Sandarne Båtklubb är ditt trygga val då hela anläggningen är bevakad året runt.

Klubben är medlem i Svenska Båtunionen.

Aktuellt

Sjösättningfest

Grillarna tänds 17.30. Ta med det ni vill äta. Vi behöver frivilliga som ser till grillarna samt hjälper till att städa på kvällen. Trubaduren Anders Lundh står för musiken. Välkomna!

Arbetsdagar

Arbetsdagar kommer att ske, Lördagen den 27/4 kl. 09.30. Måndagen den 6/5 kl. 17.30. Tisdagen den 7/5 kl. 17.30. Lördagen den 18/5 kl. 09.30. Måndagen den 20/5 kl. 17.30.Tisdagen den 21/5 kl. 17.30. Måndagen den 27/5 kl. 17.30. Tisdagen den 28/5 kl. 17.30. Lördagen den 1/6 kl. 09.30 båttvätts lyft.

Medlemmar med vaggor

Medlemmar med vaggor måste städa undan allt runt sin vagga i och med sjösättning.

Vårmöte

Välkommen till vårmöte torsdagen den 2 maj kl. 18.30 i båtklubbens lokal.

Sjösättning med mobilkran

Sjösättning med mobilkran lördagen den 4 maj kl. 09.00. Förhandsanmälning av ditt deltagande senast den 27 april och ange även vikten av din båt. Kontant betalning. Ring Kjell Sjöholm tel. 070-272 13 34

Vakanta uppdrag

Kom och var med och bidra. Vi har vakanta uppdrag kvar. Saknar varvsansvarig, bränsleansvarig och miljöansvarig. En suppleant och en sammankallande till valberedningen samt aktivitets-och festkommittén. Kontakta oss på tel. 070-356 08 89 eller maila. kontakt@sandarnebatklubb.se

SBK Nytt - Nummer 1 2019

Nu finns ett nytt nummer av SBK Nytt att läsa.

E-mail och tel.nr.

Vänligen kolla att vi har riktiga uppgifter. Har Ni skapat en ny e-mail adress? Nytt tel.nr? Meddela oss.