Välkommen till
sandarne båtklubb

Ditt självklara val av båtklubb i Söderhamns kommun

Sandarne Båtklubb är en ideell förening och bildades den 6e september 1957.  Vi har gästhamn/ställplats, bränslestation, båttvätt och septiktankstömning. Det finns totalt 251 kajplatser som alla är utrustade med Y-bommar.  Sandarne Båtklubb är ditt trygga val då hela anläggningen är bevakad året runt.

Klubben är medlem i Svenska Båtunionen.

Aktuellt

Ungdomsverksamhet-seglarskola-jollesegling

Vi börjar Lördagen den 29/6 kl. 10-14. Anmälan till Stefan Nilsson. Tel. 070-190 17 03.

Nytt beslut ang. Vakthållning

 Beslut taget på vårmötet att för allas trevnad ska vakttjänsten städa som tidigare. Ta med eget fika, klubben bjuder på kaffe.

Arbetsdagar

Arbetsdagar kommer att ske, Lördagen den 27/4 kl. 09.30. Måndagen den 6/5 kl. 17.30. Tisdagen den 7/5 kl. 17.30. Lördagen den 18/5 kl. 09.30. Måndagen den 20/5 kl. 17.30.Tisdagen den 21/5 kl. 17.30. Måndagen den 27/5 kl. 17.30. Tisdagen den 28/5 kl. 17.30. Lördagen den 1/6 kl. 09.30 båttvätts lyft.

Vakanta uppdrag

Kom och var med och bidra. Vi har vakanta uppdrag kvar. Saknar varvsansvarig, miljöansvarig samt aktivitets-och festkommittén. Kontakta oss på tel. 070-356 08 89 eller maila. kontakt@sandarnebatklubb.se

SBK Nytt - Nummer 1 2019

Nu finns ett nytt nummer av SBK Nytt att läsa.

E-mail och tel.nr.

Vänligen kolla att vi har riktiga uppgifter. Har Ni skapat en ny e-mail adress? Nytt tel.nr? Meddela oss.