Välkommen till
sandarne båtklubb

Ditt självklara val av båtklubb i Söderhamns kommun

Sandarne Båtklubb är en ideell förening och bildades den 6e september 1957.  Vi har gästhamn/ställplats, bränslestation, båttvätt och septiktankstömning. Det finns totalt 252 kajplatser som alla är utrustade med Y-bommar.  Sandarne Båtklubb är ditt trygga val då hela anläggningen är bevakad året runt.

Klubben är medlem i Svenska Båtunionen.

Swishnummer


kiosk: 1230763326


Ramp: 1236793368


Båttvätt:
1230322230

Aktuellt

Temakväll med Björn Bertoft

Den 29 november kl. 18.30 i SMS klubblokal i Söderhamn. Bjuder på föreläsning och fika. Björn Bertoft är en hängiven seglare som brinner för miljöfrågor. Välkomna!

Förbjuden botten färg TBT

Det är förbjudet att sjösätta en båt med rester av TBT (tributyltenn) på sitt skrov. Det är båtägarens ansvar att veta detta. För mer info hur man kan kontrollera sin båt kontakta Gävleborgs båtförbund. Stellan Stark, 0730262962 eller Joels Olsson 0705478281.

Uppdatera Era e-mail, tel.nr. och adresser

Har Ni ny e-mail, nytt tel.nr eller ny adress. Meddela oss.

Uteslutningar ur båtklubben

De medlemmar som inte betalat årets faktura trots påminnelse kommer att uteslutas ur klubben.

Ungdomsledare sökes

Vi söker ungdomsledare till vår verksamhet. Kontakta Stefan Nilsson 070-662 77 00.

Kontakt med styrelsen

Vid kontakt med styrelsemedlemmar sker detta helst via mail. Vid telefonkontakt är tiden mellan 18.00-20.00. Detta p.g.a att alla inte kan ta privata samtal på sitt arbete. 

Code lock Gomarina

We have installed an app called Gomarina. You nead to download the app to be able to pay. If problems with the code lock call Pia 0046738518387.

Gomarina app instalerad på klubbhuset

vi har installerat appen Gomarina. Ni måste ladda ner den för att kunna betala. Vid problem med kod låset ring Pia 073-851 83 87. Medlemmar öppnar med sin medlemsnyckel.

Valberedningen informerar

Vi saknar suppleanter och ledamöter. Gå in på fliken verksamheten - valberedningen, här på hemsidan. Läs deras information.

Ansökan om båtplatser, ändring eller avslut

Sandarne båtklubb är en populär båtklubb. Om Ni vill ansöka om, ändra eller avsluta båtplats använd webbformuläret här på hemsidan. Finns under fliken verksamheten, ansökan.