Välkommen till
sandarne båtklubb

Ditt självklara val av båtklubb i Söderhamns kommun

Sandarne Båtklubb är en ideell förening och bildades den 6e september 1957.  Vi har gästhamn/ställplats, bränslestation, båttvätt och septiktankstömning. Det finns totalt 252 kajplatser som alla är utrustade med Y-bommar.  Sandarne Båtklubb är ditt trygga val då hela anläggningen är bevakad året runt.

Klubben är medlem i Svenska Båtunionen.

Swishnummer


kiosk: 1230763326


Ramp: 1236793368


Båttvätt:
1230322230

Aktuellt

Invintring 14/10

Lördagen den 14/10 klockan 09.00 gör vi vinter på klubben. Tar även upp båttvätten. Vi kör på tills vi är klara. Ni som inte gjort era arbetstimmar passa på. Välkomna!

Höstmöte

Höstmöte torsdagen den 28 september kl. 18.30, i klubblokalen. Välkomna!

Upptagning 2023

Båtupptagning med mobilkran lördagen den 30 september kl. 08.00. Kontant betalning på plats. Anmälan till Maggan tel. 070-396 80 31. Båten måste vara försäkrad, lyft sker på ägarens eget ansvar. Pris: båt under 7 ton 550 SEK över 7 ton 1050 SEK. Med mast 1050 SEK. Klubben bjuder på sopplunch. Välkomna.

Tid för båttvätten

Torsdagen den 5/10 mellan kl. 13.00-18.00. Bokning gäller. Välkomna!

Inbrott i båt

Inbrott i en båt, brygga 6 även en upphittad gummibåt. Någon som saknar en? Återkoppla till Lars eller styrelsen om ni sett eller hört något. Kolla era båtar!

Se efter era båtar

Har sett några på bryggorna som ser ut att reka, Håll koll på era båtar!

Uteslutningar ur båtklubben

De medlemmar som inte betalat årets faktura trots påminnelse kommer att uteslutas ur klubben.

Ungdomsledare sökes

Vi söker ungdomsledare till vår verksamhet. Kontakta Stefan Nilsson 070-662 77 00.

Kontakt med styrelsen

Vid kontakt med styrelsemedlemmar sker detta helst via mail. Vid telefonkontakt är tiden mellan 18.00-20.00. Detta p.g.a att alla inte kan ta privata samtal på sitt arbete. 

Sjösättning via rampen

Rampen är nu låst. Medlemsnyckel krävs för att låsa upp.