Välkommen till
sandarne båtklubb

Ditt självklara val av båtklubb i Söderhamns kommun

Sandarne Båtklubb är en ideell förening och bildades den 6e september 1957.  Vi har gästhamn/ställplats, bränslestation, båttvätt och septiktankstömning. Det finns totalt 251 kajplatser som alla är utrustade med Y-bommar.  Sandarne Båtklubb är ditt trygga val då hela anläggningen är bevakad året runt.

Klubben är medlem i Svenska Båtunionen.

Aktuellt

Båttvätten

Båttvätten är stängd för säsongen. Tack för att ni tänker på vår miljö.

Vagnar och vaggor

Fortfarande finns det omärkta objekt inom området. Hämta omedelbart märkbricka i klubbhuset.

OMÄRKTA VAGNAR OCH VAGGOR KOMMER ATT ANMÄLAS SOM HITTEGODS.

HLR Utbildning

Intresserad av Hjärt och Lungräddning utbildning? Kontakta: Ann-Sofie på nummer 070-381 25 75