Bränsle/Septiktankstömning

Klubben har utrustning för tömning av septiktank och en bränslestation med 95 oktanig bensin samt marindiesel utan inblandning av RME. Försäljning av bränsle endast genom kortbetalning.

Vid fel på bränslestationen kontakta Kenneth Lindström, tel 070-301 41 88.