Bränsle/Septiktankstömning

Klubben har utrustning för tömning av septiktank och en bränslestation med 98 oktanig bensin samt marindiesel utan inblandning av RME. Försäljning av bränsle endast genom kortbetalning.

Vid fel på bränslestationen kontakta Ulf Wiklund 070-522 53 86