Bränsle/Septiktankstömning

Klubben har utrustning för tömning av septiktank och en bränslestation med 95 oktanig bensin samt marindiesel utan inblandning av RME. Försäljning av bränsle endast genom kortbetalning.

Vid fel på bränslestationen kontakta Sven-Olof Westin 070-689 25 67