Verksamheten - Ansvariga

Ordförande

Stefan Nilsson
Mobil:070-190 17 03
Skicka e-post

Vice Ordförande

Stefan Green
Mobil: 070-617 20 88
Skicka e-post

Kassör

Malin Persson
Mobil: 070-309 79 29
Skicka e-post

Sekreterare

Stefan Granlund
Mobil: 070-531 00 99
Skicka e-post

Informationsansvarig / VS

Eva Lithner
Mobil: 070-631 53 97
Skicka e-post

Hamnchef/Varv

Per-Olov Olsson
Mobil: 070-537 90 40
Skicka e-post

Klubbmästare

Pia Nilsson
Mobil: 073-851 83 87
Skicka e-post

IT-ansvarig

Matilda Green
Mobil: 076-786 33 85
Skicka e-post

Suppleant

Kjell Sjöholm
Mobil: 070-272 13 34
Skicka e-post

Suppleant

Stefan Granrud
Mobil: 073-514 50 37
Skicka e-post