Verksamheten - Ansvariga

Ordförande

Stefan Nilsson
Mobil:070-190 17 03
Skicka E-post

Vice Ordförande

Henrik Jernberg
Mobil: 070-210 14 20
Skicka E-post

Kassör

Malin Persson
Mobil: 070-309 79 29
Skicka E-post

Sekreterare

Stefan Granlund
Mobil: 070-531 00 99
Skicka E-post

Vice sekreterare

Eva Lithner
Mobil: 070-631 53 97
Skicka E-post

Hamnchef/Varv

Per-Olov Olsson
Mobil: 070-537 90 40
Skicka E-post

Klubbmästare

Ann-Sofie Westin Greve
Mobil: 070-381 85 25
Skicka E-post

IT-ansvarig

Thomas Eriksson
Mobil: 073-954 76 36
Skicka E-Post

Suppleant


Mobil:
Skicka E-post

Suppleant

Kjell Sjöholm
Mobil: 070-272 13 34
Skicka E-post