Verksamheten - Ansvariga

Ordförande

Stefan Nilsson
Mobil:070-662 77 00
Skicka e-post

Vice Ordförande

Stefan Green
Mobil: 070-235 65 64
Skicka e-post

Kassör

Björn Bergman
Mobil: 076-546 25 25
Skicka e-post

Sekreterare

Jessica Gartland
Mobil: 070-776 02 01
Skicka e-post

Informationsansvarig / VS

Eva Lithner
Mobil: 070-631 53 97
Skicka e-post

Hamnchef/Varv

Mikael Hjalmarsson
Mobil: 070-677 37 15
Skicka e-post

Klubbmästare

Pia Nilsson
Mobil: 073-851 83 87
Skicka e-post

IT-ansvarig

Fredrik Bodlund Jardsell
Mobil: 070-314 97 56
Skicka e-post

Suppleant

Stefan Granrud
Mobil: 072-601 12 62
Skicka e-post

Suppleant

Peder Johansson
Mobil: 072-241 14 62
Skicka e-post